Institute of Ageing - 家庭決定 Institute of Ageing
賽馬會安寧頌

賽馬會安寧頌安寧服務培訓及教育計劃


   


年長病人晚期護理服務醫學倫理個案集

 


  

 

家庭決定

 • 個案:楊老太

  人手小心餵食的難題

  ...
 • 個案:葉先生

  生命將盡時不給予抗生素治療

  ...
 • 個案:郭女士

  家人要求向病人隱瞞病情

  ...