Institute of Ageing - 道德困擾 Institute of Ageing
賽馬會安寧頌

賽馬會安寧頌安寧服務培訓及教育計劃


   


年長病人晚期護理服務醫學倫理個案集

 


  

 

道德困擾

 • 個案:劉先生

  醫護團隊的意見分歧

  ...
 • 個案:吳女士

  選中醫不選西醫

  ...
 • 個案:周先生

  ...